Dostępne kursy

Kurs dotyczący regulacji prawnych oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w placówce medycznej